Z życia parafii - Aktualności

Święte Triduum Paschalne 2020

Święte Triduum Paschalne 2020

Tegoroczne święta Paschalne bez wiernych w świątynii. Wierni przeżywali w swoich domowych kościołach celebrację Liturgii Triduum Paschalnego. W ostatnich tygodniach przyzwyczailiśmy się mówić, że dobrze nam było przed epidemią, a trudno po przyjściu koronawirusa. Dziękujemy naszym parafianom za to, że mogliśmy w tym wyjątkowym czasie Świąt Wielkanocnych, łączyć się we wspólnej modlitwie w kościele i w czasie transmisji nabożeństw z naszego kościoła.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piękna liturgii Triduum Paschalnego i świętowania Wielkiej Nocy.
czytaj więcej
Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów Na Stół Wielkanocny w Domu

Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów Na Stół Wielkanocny w Domu

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

czytaj więcej
Błogosławieństwo Parafian w Wielki Czwartek

Błogosławieństwo Parafian w Wielki Czwartek

W Kościele katolickim rozpoczęło się Triduum Paschalne – jedne z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym. W kościołach, gdzie zawsze gromadziły się tłumy, w tym roku pustki. To szczególne doświadczenie nie tylko dla wiernych, ale i księży, o czym mówili w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. 
Piękny sposób na uczczenie tego święta znalazł proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym ks. Jarosław Balikowski. Z Najświętszym Sakramentem przeszedł głównymi ulicami Drogoszewa, Rybienka Leśnego i Latoszka, błogosławiąc parafianom, którzy ustawiali się w bramach swoich posesji. - Wy nie możecie przyjść do Jezusa, dlatego On przychodzi do was. Proszę was, bądźmy razem i wspierajmy się modlitwą w tym czasie - apelował.
czytaj więcej
Wielki Tydzień w Naszej Parafii w Czasie Pandemii

Wielki Tydzień w Naszej Parafii w Czasie Pandemii

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Będziemy przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w okolicznościach zagrożenia epidemią koronawirusa. Dlatego w dalszym ciągu, aż do odwołania, obowiązują nas zaostrzone zasady. Na spotkaniach liturgicznych nie może nas być więcej niż 5 osób. Wszyscy, którzy przeżywają kwarantannę, z różnych przyczyn, nie powinni przybywać do świątyni, ani prywatnie ani w zgromadzeniu, nie powinni nawet kontaktować się bezpośrednio ze swoimi rodzinami. W Wielkim Tygodniu i w Święta wielkanocne możemy przez media parafialne.
czytaj więcej
Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Komunikat na stronie Diecezji Warszawsko - Praskiej
https://diecezja.info.pl/komunikat-biskupa-warszawsko-pra…/…

 
czytaj więcej