Z życia parafii - Aktualności

Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele

Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele

W Wielki Piątek o godzinie 18.00 zgromadziliśmy się w naszym kościele. Jest to dzień, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”. Liturgię Męki Pańskiej prowadził ksiądz Jarosław Balikowski. Koncelebransem Liturgii był ksiądz Zenon Mosakowski, który wspólnie z lektorami odczytał opis Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana. Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii Męki Pańskie była adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Ostatnim aktem liturgicznym było uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu, gdzie będzie adorowany do świętej nocy Zmartwychwstania. Dziękujemy za liczny udział parafian w Liturgii Męki Pańskiej.
czytaj więcej
Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej - na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. O godzinie 18.00 mogliśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia w sposób szczególny to wszystko, co zdarzyło się w Wielki Czwartek w Wieczerniku – ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz gest Pana Jezusa, który przed męką umył swoim uczniom nogi, dając im dobry przykład i przykazanie aby się wzajemnie miłowali. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy. Wierni uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00 a w Wielki Piątek od godziny 9.00 do Liturgii Męki Pańskiej.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w naszej Parafii, podczas której przedstawiciele naszej Wspólnoty wyrazili wdzięczność Kapłanom za ich posługę duszpasterską. Mszę św. koncelebrowali – ks. Jarosław Balikowski i ks. Zenon Mosakowski.
czytaj więcej
Niedziela Palmowa w naszym kościele

Niedziela Palmowa w naszym kościele

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Tydzień, bezpośrednio już poprzedzający Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. poświeciliśmy palmy przyniesione przez wiernych do kościoła. Na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy parafianie przeszli w procesji z palmami wokół kościoła. Rozważaliśmy Misterium Męki Pańskiej.
Niedziela Palmowa wprowadza nas w czas refleksji i zadumy. Ale jednocześnie jest czasem radości – przynosimy do kościoła palmy, by w sposób symboliczny powitać Jezusa, tak jak kiedyś witały go tłumy, gdy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten tydzień jako ludzie wierzący godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębienia się w Misterium Paschalne poprzez udział w bogatej liturgii.
czytaj więcej
Droga Krzyżowa ulicami Rybienka Leśnego

Droga Krzyżowa ulicami Rybienka Leśnego

W podniosłej atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocny, mieszkańcy naszej parafii wyruszyli w drogę krzyżową ulicami Rybienka Leśnego. Każdego dnia każdy z nas dźwiga swój krzyż. W dniu 12 kwietnia o godzinie 18.30 złączeni modlitwą, w milczeniu i skupieniu mieszkańcy parafii przeszli ulicami rozważając męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa z intencją umacniania wartości rodziny. Panie Jezu, uświęć nasze rodziny, prowadź i umacniaj, pomóż nam pojąć, jak wielkim darem jest rodzina i małżeństwo, które Ty napełniasz swoją obecnością.
Procesję poprowadzili: ksiądz proboszcz – Jarosław Balikowski i ksiądz Zenon Mosakowski.
Słowa wdzięczności kierujemy do Policja Wyszków za zabezpieczenie trasy, dziękujemy lektorom czytającym rozważania, poszczególnym reprezentantom zawodów i grup niosącym krzyż oraz osobom, które zajęły się nagłośnieniem. Dziękujemy licznie zgromadzonym parafianom a w szczególności dzieciom.
czytaj więcej
Rekolekcje Wielkopostne 2019

Rekolekcje Wielkopostne 2019

W dniach od 24 do 27 marca odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził i wygłosił ksiądz Waldemar Rybicki.
,,Nawet człowiek zdrowy powinien czasem pójść do lekarza po to, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku".
Ksiądz Waldemar, bardzo szybko zdobył sympatię zarówno parafian jak i uczniów naszej szkoły, treści które prezentował, były ciekawe, poparte przykładami z życia. Rekolekcjonista, w słowie jakie kierował do parafian i uczniów, najpierw wyszedł od miłości Boga, która jest miłością bezgraniczną i bez żadnego wyjątku. Niestety ta ogromna miłość jest odrzucana przez nasze grzechy. Ksiądz Waldemar, podkreślał, że to nie jest jeszcze koniec świata, że zawsze możemy przyjść do Jezusa i poprzez spowiedź oczyścić się z grzechów a dzięki temu możemy żyć w wolności dzieci Bożych. Dziękujemy księdzu Waldemarowi za piękne rekolekcje, życzymy mu wielu owoców jego pracy duszpasterskiej i wszelkiego błogosławieństwa.
Dziękujemy również księżom z sąsiednich parafii za posługę spowiedzi. Podziękowania kierujemy również dla chóru "Cantate Domino", który na rozpoczęcie rekolekcji wystąpił w naszym kościele. Wszystkim parafianom i ofiarodawcom - Bóg zapłać!
czytaj więcej