Wróć do listy

Środa Popielcowa 14 lutego 2024 r.

Środa Popielcowa to dzień liturgiczny, w którym kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, symbolizującym żal i umartwienie. Słowa ,,Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz'' - mają przypomnieć o kruchości ludzkiego życia.
Niech modlitwa, post i jałmużna będzie wyrazem naszego nawrócenia.