Z życia parafii - Aktualności

Czuwanie i adoracja przy Grobie Pańskim

Czuwanie i adoracja przy Grobie Pańskim

Nasi parafianie oraz przybyli goście zgromadzili się w Wielką Sobotę i po zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej na czuwanie i adorację przy Grobie Pana Jezusa. Poprzez naszą obecność przy Grobie Pańskim przygotowywaliśmy się do przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa. W naszej tradycji bezpośrednie oczekiwanie na Wielkanoc kojarzy się z adoracją Grobu. Nie możemy tej modlitwy opuścić, ani zlekceważyć, bo Grób kryje w sobie tajemnicę naszego wiecznego życia. Dziękujemy wszystkim grupom parafialnym za trwanie w modlitwie i czuwanie.
czytaj więcej
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę

W Kościele katolickim dziś Wielka Sobota. To dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych nasi parafianie adorowali Najświętszy Sakrament wystawiony w Grobie Pańskim. To także czas poświęcenia pokarmów, które spożywane będą na stole wielkanocnym. Zgodnie z wielowiekową tradycją, co roku w Wielką Sobotę odbywa się w świątyniach błogosławieństwo i poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Wierni przybywają do kościoła z koszykami pełnymi różnorodnych produktów, aby przed spożyciem ich w dniu Paschy, poświęcić je Bogu, dziękując jednocześnie za nie. Przez cały dzień Wierni adorowali w milczeniu Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim oczekując na Liturgię Wigilii Paschalnej.
czytaj więcej
Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele

Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele

W Wielki Piątek o godzinie 18.00 zgromadziliśmy się w naszym kościele. Jest to dzień, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”. Liturgię Męki Pańskiej prowadził ksiądz Jarosław Balikowski. Koncelebransem Liturgii był ksiądz Zenon Mosakowski, który wspólnie z lektorami odczytał opis Męki Pańskiej według Ewangelii św. Jana. Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii Męki Pańskie była adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Ostatnim aktem liturgicznym było uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu, gdzie będzie adorowany do świętej nocy Zmartwychwstania. Dziękujemy za liczny udział parafian w Liturgii Męki Pańskiej.
czytaj więcej
Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej - na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. O godzinie 18.00 mogliśmy uczestniczyć w uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Upamiętnia w sposób szczególny to wszystko, co zdarzyło się w Wielki Czwartek w Wieczerniku – ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz gest Pana Jezusa, który przed męką umył swoim uczniom nogi, dając im dobry przykład i przykazanie aby się wzajemnie miłowali. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy. Wierni uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 22.00 a w Wielki Piątek od godziny 9.00 do Liturgii Męki Pańskiej.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w naszej Parafii, podczas której przedstawiciele naszej Wspólnoty wyrazili wdzięczność Kapłanom za ich posługę duszpasterską. Mszę św. koncelebrowali – ks. Jarosław Balikowski i ks. Zenon Mosakowski.
czytaj więcej
Niedziela Palmowa w naszym kościele

Niedziela Palmowa w naszym kościele

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. W ten sposób rozpoczynamy Wielki Tydzień, bezpośrednio już poprzedzający Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. poświeciliśmy palmy przyniesione przez wiernych do kościoła. Na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy parafianie przeszli w procesji z palmami wokół kościoła. Rozważaliśmy Misterium Męki Pańskiej.
Niedziela Palmowa wprowadza nas w czas refleksji i zadumy. Ale jednocześnie jest czasem radości – przynosimy do kościoła palmy, by w sposób symboliczny powitać Jezusa, tak jak kiedyś witały go tłumy, gdy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy ten tydzień jako ludzie wierzący godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębienia się w Misterium Paschalne poprzez udział w bogatej liturgii.
czytaj więcej