Wróć do listy

Z Kroniki Kościoła ks. Dębowskiego

Kronika Kościoła Parafialnego w Rybienku Leśnym rozpoczyna się w 1967 r. Oryginalna treść znajduje się na fotografii, a treść wpisu pokazana jest poniżej:

Pamiętnym był rok ubiegły dla Rybienka. Zrobiono wiele inwestycji. Millenijny dzwon - Chorągiew M.B. Królowej Polski, w październiku rozbudowano kościółek i obyło się nawet bez "kolegium orzekającego". Początek 3. paźdź. Co będzie w tym roku, Bóg raczy wiedzieć. Ale trzeba planować. Zaplanowano Misje św. na maj. Nadeszły i one. Uprzednio każda rodzina otrzymała plan Misji z przypomnieniem o obowiązkach misyjnych katolika. Redempt. Ojcowie prowadzą je z zapałem, rozdano ok. 5,5 tys. wiernym Komunii św. Przychodzą tłumy, a szczególnie na zakończenie. Szczególnie licznie ludzie przybywali na Uroczystość M.B. Częstochowskiej i jednocześnie uroczystość Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa. Rok przeszedł pod znakiem Odnowy Soborowej. W październiku w Pułtusku rozmawiałem na temat ewentualnej możliwości kupna domu, czy też przyjęcie darowizny, w którym mieszkam. Pod koniec roku znowu wyłaniają się trudności ze strony władz państwowych. c.d.n.