Wróć do listy

Konkurs fotograficzny "Dzikie zwierzęta i ptaki naszej okolicy"

Regulami konkursu fotograficznego "Dzikie zwierzęta i ptaki naszej okolicy"
1. Organizatorem konkursu jest Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym.
2. Konkurs trwa od 24.09.2023 r. do końca czerwca 2024 r.
3. Tematem konkursu są "Dzikie zwierzęta i ptaki naszej okolicy''.
4. Zdjęcie/zdjęcia konkursowe muszą być zrobione aparatem fotograficznym (nie telefonem komórkowym).
5. Wykonane zdjęcie/zdjęcia należy zefrać na pendrive i przekazać Księdzu Proboszczowi (pendrive musi byc podpisany).
6. Organizator konkursu przewiduje nagrody.
7. Główna nagrodą to umieszczenie zdjęć w IV edycji KALENDARZA PARAFIALNEGO na 2025 r. 
8. Oceny i wyboru zdjęć dokona komisja powołana przez Księdza Proboszcza.
9. Wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone na wystawie w kościele.
10. Każda osoba biorąca udział w konkursie musi wyrazić pisemną zgodę na publikację zdjęć oraz na wykorzystanie przez Organizatora praw pokrewnych do prac konkursowych na polach eksploatacji  na podstawie art. 50 ustawy o prawach autorskich prawach pokrewnych .
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.