Wróć do listy

Wizyta w naszej parafii Misjonarza z Afryki

W niedzielę 21 października 2018r. odwiedził naszą parafię o. Marek Grzech misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego Misjonarzy Werbistów. Zakonnik w bardzo interesujący sposób opowiadał o swojej pracy w Zimbabwe. Dużym zaskoczeniem dla słuchaczy było stwierdzenie, że w Afryce gość, który przychodzi nas odwiedzić jest mniej ważny niż gospodarz. Jakże kłóci się to z naszym staropolskim ,,Gość w dom- Bóg w dom”. W tym kontekście nie zabrakło też odniesienia do ewangelii, gdzie ,,Chrystus przychodzi do Nas, bo jesteśmy dla Niego najważniejsi”. Życie w kraju, gdzie umiejętność przeżycia w dżungli jest kluczowa, a walka z biedą i niedożywieniem, podstawowym zadaniem, nie jest łatwe. Mimo to o. Marek zachęcał naszą młodzież do wybrania tej trudnej, misjonarskiej drogi. Dbałość o rodzinę, poważanie dla starszych, współpraca między pokoleniami czy szacunek dla zmarłych,
wartości tak bliskie każdemu chrześcijaninowi, to fundamenty afrykańskiej egzystencji.
Tegoroczna Niedziela Misyjna i następujący po niej
Tydzień Misyjny przeżywamy w Polsce pod hasłem: „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei".

Więcej o działalności misjonarzy werbistów na stronie http://www.werbisci.pl/