Wróć do listy

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Parafialnej

W dniu 26 września odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Parafialnej ds. Ekonomicznych.

SKŁAD RADY

Rada Parafialna obradowała w składzie:
- Ks. Proboszcz Jarosław Balikowski, Przewodniczący Rady
Członkowie Rady wybrani przez parafian w dn. 16 września:
- Adam Paruszewski, wybrany jednogłośnie na Wiceprzewodniczącego Rady
- Andrzej Biernacki
- Ewa Decyk
- Adam Grześkiewicz, wybrany jednogłośnie na Sekretarza Rady
- Jan Kacperski
- Tadeusz Szewczyk
- Marcin Ślubowski
- Jan Wróbel
Członek Rady nominowany przez Ks. Proboszcza:
- Elżbieta Falba

Rada przedyskutowała najważniejsze i najpilniejsze sprawy parafialne. Poniżej przedstawiamy główne rozstrzygnięcia Rady:

PREZBITERIUM

Rada jednogłośnie postanowiła o przywróceniu tradycyjnego wyglądu prezbiterium naszego kościoła, którego najważniejszym elementem jest witraż przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa na tle okna w kształcie rozety. Termin rozpoczęcia tych prac zależny jest od uwarunkowań technicznych i zgromadzenia odpowiednich funduszy.

RELIKWIE

Rada postanowiła jednogłośnie o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu powrotu do parafii relikwii św. Jana Pawła II, którymi parafia została obdarowana przez biskupa Henryka Hosera z okazji 40-lecia powstania parafii w roku 2016.

REMONT DACHU KOŚCIOŁA

Rada zapoznała się z aktualnym stanem prac remontowych wykonywanych na dachu kościoła w roku 2017. Stwierdzono poważne usterki i wady wykonanych robót w wyniku czego wykonawca został wezwany do ich naprawy w ramach gwarancji. Ze względu na powagę sprawy nie możemy jeszcze informować o szczegółach sprawy. Stosowna informacja będzie przedstawiona parafianom po zakończeniu rozmów z wykonawcą.

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA

Rada zapoznała się z przebiegiem prac nad uruchomieniem tymczasowego systemu ogrzewania kościoła poprzez nadmuch ciepłego powietrza. Posłuży do tego ponownie uruchomiony piec na ropę (ten sam który służył nam przed laty). Trzeba się będzie jednak liczyć ze wydatkami inwestycyjnymi na instalację nowego komina oraz wzrostem kosztów bieżących utrzymania kościoła w sezonie zimowym ponieważ dojdą koszty zakupu paliwa opałowego do pieca.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dn. 10 października.

Na zdjęciu członkowie Rady Parafialnej